Kurser i Scrum och information om Scrum

Om du söker efter en kurs i Scrum eller Agile, så har du kommit helt rätt. Här försöker vi samla information om Scrum och tipsa om kurser i Scrum. Vill du redan nu få tips på utbildningar inom området, så följer här några länkar.

Scrum-kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö.

Vad är Scrum?

Scrum är en agil utvecklingsmetod som framförallt lämpar sig för mjukvaruutveckling och systemutveckling. Med agil avses snabbfotad och flexibel inför förändringar.

“Scrum är ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad affärsnytta.” - Källa: Wikipedia

Sammantaget kan metoder som Agile och Scrum leda till effektivare mjukvaruutveckling.

Syftet med Scrum?

Syftet kan sammanfattas i två ord: Effektivare mjukvaruutveckling!

De flesta som arbetat med utveckling av mjukvara vet att kraven är i ständig förändring och att det ofta är först i implementationsfasen som misstag i planering och systemering upptäcks. Den tekniska planering som gjordes för flera månader sedan är sällan aktuell i implementationsfasen. Detta antingen beroende på ändrade kundkrav eller beroende på att mjukvaran har ändrats sedan planeringen gjordes. Sammantaget leder detta till onödigt arbete och ineffektiv utveckling. Kort sagt; traditionell mjukvaruutveckling betyder att det tar längre tid och blir dyrare.

En av tankarna med Scrum är därför att INTE försöka planera (läs: kasta bort tid) funktioner som ligger lång bort i tiden. Istället för att försöka förutse framtiden, så fokuseras utvecklingen på den funktionalitet som är viktigast och tillför mest nytta för kunden just nu!

Bli effektivare?

Lär dig mer om Agile och Scrum!

Mer information om Scrum

Nyheter om Scrum